..:: Cebisan Kenangan ::..

Thursday, February 16, 2012

..:: Siri 2 : Penyakit Jiwa Manusia ::..


KERIANGAN MENTAUHIDKAN ALLAH

Keseluruhan  cara  pergubatan di atas dipanggil  cara  pengubatan Rasulullah SAW terhadap penyakit-penyakit jiwa.

Penyakit mensyirikkan Allah SWT, disembuhkan dengan cara  kembali mentauhidkan Allah  SWT. Tauhid kepada Allah  SWT  akan  membuka pintu  kebaikan, kegembiraan, dan  keriangan. Riang dan  gembira orang-orang yang beriman ialah riang yang hakiki dan tidak berpu­ra-pura.  Keringan mereka lahir daripada tindakan mentauhidkan Allah SWT. Keriangan mereka adalah keriangan berterusan walaupun mereka diancam dan dikecam.

Inilah keriangan dan kegembiraan bagi orang-orang yang mentauhid­kan  Allah SWT.  Mereka sentiasa bertindak di atas landasan  sya­ra'.  Sekiranya mereka bertindak di atas landasan  syara' tetapi tidak merasai kepuasan, kelazatan dan keriangan, bermakna  tauhid itu belum mantap. Mungkin masih terdapat penyakit di jiwa mereka.

TAUBAT

Taubat  bermakna manusia kembali kepada Allah SWT,  peraturan-Nya dan hukum-Nya. Taubat ialah membuang dan mengosongkan diri  dari­pada  segala bentuk campuran yang buruk atau campuran yang  boleh merosakkan  jiwa. Taubat ialah menjaga diri daripada  percampuran nilai-nilai lain dan kembali kepada nilai-nilai Allah SWT  sahaja dalam setiap aspek kehidupan. Sekiranya seseorang itu termasuk ke dalam golongan orang-orang bertaubat kepada Allah SWT maka campuran itu tidak wujud lagi pada dirinya. Inilah sifat orang bertaubat.

Taubat  akan  menutup segala pintu kejahatan  dan  membuka  pintu kebahagiaan serta  kebaikan.  Ini boleh  dilakukan  dengan  cara beristigfar  kepada Allah SWT dan mentauhidkan-Nya. Sesiapa  yang ingin menyihatkan badan hendaklah dia menjaga makan minum daripa­da  makanan  yang memudharatkan. Sesiapa yang ingin  menyihatkan jiwa dan hati maka hendaklah dia meninggalkan segala dosa.

DOSA MELEMAH DAN MEMATIKAN JIWA

Thabit bin Qurrah berkata:

"Kerehatan  badan  bergantung kepada kurangnya  makan.  Kerehatan jiwa bergantung kepada kurangnya melakukan dosa. Kerehatan  lidah bergantung kepada kurangnya bercakap. Dosa bagi hati umpama racun bagi  badan.  Justeru itu dosa yang  dilakukan  seseorang  umpama meminum  racun.  Jika  dosa itu tidak  membinasakan  jiwa  secara menyeluruh, maka ia akan melemahkan jiwa (seperti racun, walaupun ia  mungkin  tidak memusnahkan badan tetapi ia  tetap  melemahkan badan).  Jiwa yang lemah tidak lagi mampu melawan penyakit,  sama seperti  badan yang lemah tidak mampu melaksanakan  tanggungjawab dengan baik."

Abdullah bin Mubarak berkata:

"Saya  dapati  dosa itu mematikan jiwa  manakala  melakukan  dosa hingga  sampai ke peringkat ketagih akan mewarisi kehinaan.  Men­inggalkan dosa bermakna  menghidupkan hati. Oleh itu adalah  baik bagi kamu agar menderhakai dosa."

REALITI KINI

Beralih kepada realiti hari  ini, manusia secara umumnya  mendur­hakai  syara'.  Dosa bukan sahaja menjadi sahabat  malah  membuat dosa menjadi sumber mata pencarian. Dosa menjadi suatu kelazatan.Hawa  nafsu  menjadi ganas. Jiwa manusia lebih  cenderung  kepada kejahilan dan kezaliman. Sifat fujur mengatasi sifat taqwa.  Jiwa semakin  sukar untuk menerima nasihat atau ubat. Jiwa masyarakat berasa  cukup gelisah bila dengar kalimah syara'  lalu  dipandang hina, sepi dan serong. Lebih tenat lagi apabila jiwa menolak ubat dan  sukakan penyakit. jiwa mengutamakan penyakit  daripada  ubat sehingga menganggap penyakit itu ubat dan ubat itu penyakit.


Penyakit mencerca Allah SWT berlaku dalam masyarakat. Cercaan ini berlaku dalam  pelbagai bentuk sama ada  secara  tersurat  atau tersirat. Contohnya, Allah SWT menurunkan hujan. Kedapatan  manu­sia  mencerca Allah dengan cara berusaha menghalang hujan  dengan alasan atau tujuan untuk menjayakan `malam amal'  atau  majlis-majlis  tertentu. Walaupun Allah SWT mengizinkan  hujan berhenti tetapi itu adalah al-Istidraj. Allah SWT terus membiarkan  mereka menunjukkan kemegahan.

Mencerca Allah SWT juga berlaku dengan cara memandang sepi hukum-hukum Allah SWT, memandang Islam sebagai cara hidup  ketinggalan zaman, mengambil sebahagian daripada Islam dan menolak sebahagian daripadanya.

Realiti  ini  lebih  payah  dan  sukar  bagi  para  doktor  (para penda'wah) untuk mengubatinya. Manusia yang berpenyakit itu  pula akan terus memberi musibah dan kemalangan yang besar kepada  umat keseluruhannya.

MENGUBATI DENGAN RAHMAT

Menurut Ibn al-Qayyim:

"Tiada  harapan lagi untuk diubati penyakit-penyakit itu  kecuali hanya rahmat Allah SWT ke atas mereka sahaja."

Oleh itu, dalam setiap usaha, pendakwah-pendakwah mestilah berhu­bung dan bergantung dengan Allah SWT.

Abdullah bin 'Abbas berkata:

"Do'a  kita harus mengandungi Tauhid (Uluhiyyah  dan  Rububiyyah) dan  mestilah kembali menyifatkan Allah SWT sebagai  yang  paling Agung, Tinggi dan Pemurah."

Maksudnya,  do'a  pendakwah-pendakwah bukan sahaja  dengan  lafaz secara lisan bahkan praktik dan amalan mereka mesti  mencerminkan kefahaman  dan keyakinan akan sifat-sifat Allah SWT. Dengan  cara ini  barulah  pendakwah-pendakwah  boleh mengharapkan  do'a  itu dimakbulkan Allah SWT

No comments: