..:: Cebisan Kenangan ::..

Thursday, February 16, 2012

..:: Siri 1 : Islam Sebagai Penyelesaian ::..


Dahlan Mohammad Zain

Muqaddimah


Apa  yang termuat dalam risalah ini, sebahagian besarnya,  adalah petikan  daripada  pendapat  ulamak-ulamak  muktabar  yang  jelas fikrah  serta  iltizam dan intizam dengan kehidupan  Islam.  Saya hanya  sekadar  menyambung lidah, menyampaikan buah  fikiran  dan pengalaman mereka di sepanjang hidup dalam berbagai-bagai waqi'.

Sepatutnya  tajuk "Islam Sebagai Penyelesaian" menghuraikan  skop dan  ruang  lingkup yang luas meliputi berbagai  aspek  kehidupan manusia. Tetapi apa yang saya akan ketengahkan di sini  menyentuh perkara asas yang menjadi dasar kepada penyelesaian masalah hidup manusia  dari semasa ke semasa hingga alam ini  diwarisi  kembali oleh Allah SWT.

Konsep penyelesaian tersendiri


Persoalan  penting, apakah yang hendak diselesaikan  oleh  Islam? Apakah masalah sebenar manusia yang tidak mampu diselesaikan oleh mana-mana sistem atau peraturan kecuali Islam?

Sebelum  persoalan  ini dijawab, perlulah difahami  bahawa  Islam tidak  boleh  dipisahkan daripada realiti hidup  manusia.  Kerana manusialah Islam ditanzilkan (diturunkan).

Firman Allah SWT:

Terjemahannya:
"Dan  tidak Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan  untuk seluruh  manusia, untuk menyampaikan berita gembira dan  peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui "
 (Surah Saba': ayat 28)

Risalah Muhammad Rasulullah SAW adalah untuk kepentingan manusia. Manusia  mempunyai  sifat dan tabiat yang unik.  Manusia  terdiri daripada tiga fakulti iaitu rohi, 'aqli dan jasmani.  Ketiga-tiga fakulti  ini  perlu  dipandu dan dikawal oleh  satu  sistem  yang lengkap  dan bersepadu untuk melahirkan manusia atau  insan  yang dapat berperanan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi mengikut nilai Rabbani, sekali gus memperlihatkan kematangan serta kedewasaannya dalam kehidupan di dunia dan layak mengecapi  kebahagiaan di akhirat kelak
                           
Kita  mengetahui bahawa setiap undang-undang atau peraturan  mempunyai falsafah dan konsep tersendiri. Undang-undang dan  peraturan-peraturan  itu, dalam perlaksanaannya, tetap akan  menghadapi masalah dan mempunyai cara-cara penyelesaian tersendiri pula.

Adalah  tidak  logik dan tidak adil  seseorang  menuntut  undang-undang  tertentu untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang  timbul akibat daripada perlaksanaan undang-undang  yang lain.

Islam  adalah  undang-undang dan peraturan  hidup  yang  lengkap. Setiap juzuk berkaitan dan berhubungan secara bersepadu membentuk kesatuan hakiki mencakup seluruh aspek kehidupan. Sekiranya Islam diberikan  peluang  agar  tau'iyah  dan  tarbiyyahnya  ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip da'wah Islamiyyah sebenar, berqudwahkan  Rasulullah SAW dan berpandukan sumber wahyu Allah  SWT.  sehingga lahir masyarakat yang rela melaksanakan undang-undang  dan peraturan Islam, maka  dikala itu logik dan adillah Islam  dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lihatlah apakah Islam mampu atau tidak?

No comments: